Franklin HR – Drilling Competence

Arbeidsvilkår

Som arbeidstaker i Franklin HR har du de samme rettighetene som i en hvilken som helst annen bedrift, selv om oppdragene er for mot flere kunder/enheter.

Et arbeidsforhold i Franklin HR starter gjerne med at du får kontrakt pr oppholdsperiode, videre vil det være mulighet for fast ansettelse dersom forholdene ligger til rette for det. Alt arbeid forutsetter skriftlig arbeidsavtale.

Avtalen bekrefter at Franklin HR er din arbeidsgiver og dermed ansvarlig for at du får lønn og feriepenger.

Et midlertidig ansettelsesforhold i Franklin HR, kan være et skritt på veien mot fast ansettelse i ønsket bransje/bedrift/stilling.

Forventninger til deg som ansatt

Når du er i oppdrag hos våre kunder er du vår ambassadør og vårt ansikt utad. Din arbeidsinnsats og væremåte er avgjørende for det inntrykket kunden får av oss.

Gjør du en god jobb, påvirker du mulighetene for at oppdrag forlenges, at kunden spør etter deg neste gang de har behov for midlertidig hjelp eller har behov for flere fast ansatte.

Det er viktig at du opptrer høflig og korrekt, viser arbeidsvilje, fleksibilitet, serviceinnstilling og at du overholder avtalt arbeidstid. Samtidig bør du tilpasse deg miljøet, både når det gjelder klær og fremtreden.

Det er viktig at du opptrer høflig og korrekt, viser arbeidsvilje, fleksibilitet, serviceinnstilling og at du overholder avtalt arbeidstid. Samtidig bør du tilpasse deg miljøet, både når det gjelder klær og fremtreden.

Forsikringer og pensjon

Franklin HR har valgt å tegne følgende forsikringsordninger og pensjonsavtaler:

  • Yrkesskadeforsikring
  • Ansvarsforsikring
  • Kriminalitetsforsikring
  • Reiseekstraforsikring (tjenestereiser)
  • Forsikring ved pendelreiser (til/fra jobb landbasert og offshore)
  • Fritidsulykkeforsikring (24 t) for fast ansatte
  • Kollektiv ulykkesforsikring
  • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Nordea Liv
  • Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP)